Proiect PRAXIS

Despre proiect

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă”
Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

DESCRIERE PROIECT

Universitatea din Craiova, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara,prin Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, și Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa  – Portugalia si SUPEUROPA – Franta, demareaza implementarea proiectului strategic cu titlul „PRAXIS – Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa“, POSDRU/90/2.1/S/61477.

Bugetul total al proiectului este de 10.213.028 lei, din care finantarea nerambursabila este de 9.554.088  lei. Bugetul total al Universitații de Vest din Timișoara este de 2.485.732,25 lei, din care finanțarea nerambursabila este de 2.297.864,80 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de trei ani. Data inceperii este 2 august 2010.

Grupul tinta al proiectului este format din studentii Facultatii de Economie si de Administrare a Afacerilor, inmatriculati in anul al doilea de studii din cadrul fiecarei specializari.

Scopul proiectului il reprezinta crearea unei forte de munca moderna si flexibila la schimbarile pietei, conectata la realitatile activitatilor din piata, corelarea educatiei si invatarii cu piata muncii si crearea de legaturi intre student, viitor angajat si angajator.

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului vizeaza corelarea si verificarea cunostintelor teoretice acumulate de catre studenti cu activitatea practica aferenta specializarii, ca o prima etapa in procesul prin care viitorul absolvent se confrunta cu cerintele practice ale domeniului de activitate spre care se va indrepta dupa absolvire.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numara:

  1. Activarea, flexibilizarea si compatibilizarea cunostintelor teoretice dobandite  cu cerintele si nevoile activitatii practice viitoare pentru minim 450 de studenti din cadrul Facultații de Economie și de Administrare a Afacerilor, UVT;
  2. Acomodarea a 450 de studenti cu mediul viitoarei activitati practice, ceea ce va conduce la o mai facila insertie a acestora pe piata muncii;
  3. Optimizarea relatiei intre mediul academic si mediul practic cu scopul permanentei adaptari a curriculei la cerintele acestui mediu si realizarea unei tranzitii mai usoare de la scoala la viata activa pentru 450 de viitori absolventi;
  4. Constientizarea a cel putin 15 centre de practica cu privire la importanta dezvoltarii unei atitudini deschise si constructive fata de studentii veniti in practica;
  5. Constientizarea celor 450 de studenti privind activitatea practica, orientarea lor spre activitati pentru care au reale aptitudini si consilierea lor prin intermediul birourilor de practica;
  6. Stimularea asigurarii unui caracter profesionist si competitiv pentru stagiile de practica prin organizarea de cursuri, schimburi transnationale, scoli de vara si stagii de practica la partenerii straini.